Software Engineer

Projekt EGZOTech

W związku z realizacją projektu “Badania, rozwój i próby kliniczne innowacyjnego robota rehabilitacyjnego (rotor) do automatycznej oceny i leczenia kończyn górnych i dolnych przy użyciu systemów eksperckich sztucznej inteligencji, badań dynamometrycznych, elektromiografii, elektrokardiografii i stymulacji elektrycznej” współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko:
Software engineer – high level algorithms and data presentation

Zaangażowanie pracownika planowane jest w okresie 01.12.2023 r. – 30.06.2024 r.

Planowany zakres zadań:

• Rozwój aplikacji z wykorzystaniem React,
• Analiza dostarczonych funkcjonalności w celu określenia dalszego rozwoju,
• Udział w pracach koncepcyjnych nad rozwojem produktów i usług,
• Dbałość o spójność projektowanych rozwiązań,
• Rekomendowanie i wdrażanie zmian optymalizujących ścieżki pacjenta oraz rehabilitanta,
• Współpraca z zespołem klinicznym, grafikami, testerami i deweloperami,
• Opracowanie algorytmów i bibliotek sterujących robotem,
• Opracowanie interfejsów komunikacyjnych zapewniających integrację nowego robota z oprogramowaniem, którym Zleceniodawca już dysponuje do zarządzania neurorehabilitacją,
• Implementacja i dobór technologii algorytmów do obróbki i analizy danych biomedycznych,
• Opracowanie sposobu przechwytywania danych z urządzenia.

Wymagania:

• Doświadczenie komercyjne w pracy z React – min. rok
• Doświadczenie w pracy z Redux – min. rok
• Doświadczenie w budowaniu modularnych, wydajnych serwisów – min. rok
• Znajomość: Visual Studio Code, systemu kontroli wersji Git • Znajomość technologii TypeScript wykorzystywanej przy budowie frontendu
• Znajomość bibliotek do testowania: React Testing Library, JEST
• Znajomość HTML, CSS
• Znajomość C# .NET

Oferty proszę przesyłać na adres email: hr@egzotech.com

Wiadomość powinna zawierać:
– stawkę za wykonanie pracy w całym okresie – 7 miesięcy –  (prosze podać stawkę netto dla umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej i stawkę brutto dla formy B2B),
– CV
– deklarację formy współpracy (umowa o pracy, umowa cywilnoprawna, B2B).

Oferty proszę składać do 30.11.2023r. (oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Art Director

Jelanee Uwaezuoke

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas varius tortor nibh, sit amet tempor nibh finibus et. Aenean eu enim justo. Vestibulum aliquam hendrerit molestie. Mauris malesuada nisi sit amet.

Developer

Cvita Doleschall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas varius tortor nibh, sit amet tempor nibh finibus et. Aenean eu enim justo. Vestibulum aliquam hendrerit molestie. Mauris malesuada nisi sit amet.

Manager

Leonardo Oliveira

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas varius tortor nibh, sit amet tempor nibh finibus et. Aenean eu enim justo. Vestibulum aliquam hendrerit molestie. Mauris malesuada nisi sit amet.