FES

Elektrostymulacja w rehabilitacji po udarze mózgu: Efekty i korzyści

Elektrostymulacja w rehabilitacji po udarze mózgu: Efekty i korzyści

Edukacja jest kluczowym aspektem działalności działu klinicznego EGZOTech. Osobiście szkolimy wszystkich polskich…

1390 782 EGZOTech - Empowering physiotherapy