Elektrostymulacja w rehabilitacji po udarze mózgu: Efekty i korzyści

Edukacja jest kluczowym aspektem działalności działu klinicznego EGZOTech. Osobiście szkolimy wszystkich polskich terapeutów pracujących z naszymi urządzeniami i robotami, zapewniając im długofalowe wsparcie merytoryczne. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego cyklu artykułów poświęconych nowoczesnym technologiom w fizjoterapii i rehabilitacji.

Największą grupę w terapii z wykorzystaniem naszych produktów stanowią pacjenci neurologiczni, w szczególności po udarach. Jedną z proponowanych technologii w terapii jest elektrostymulacja. Elektrostymulacja jest znaną od wielu lat formą terapii, stosowaną w szerokim zakresie. W fizjoterapii wykorzystywana jest przede wszystkim do elektrostymulacji mięśni szkieletowych. Metodologia zabiegu obejmuje różne formy aplikacji prądu. Przezskórna elektrostymulacja mięśni wydaje się być korzystnym rozwiązaniem, ponieważ jest nieinwazyjna i bezpieczna, zwiększając komfort pacjenta i zmniejszając ryzyko powikłań.

Elektrostymulacja oferuje wiele korzyści i zastosowań. W zależności od parametrów, wywołuje skurcze lub zmniejsza napięcie mięśni, poprawia krążenie krwi, pomaga zapobiegać lub spowalniać atrofię mięśni, a także służy jako narzędzie podczas reedukacji nerwowo-mięśniowej. Badania wskazują m.in. na korzystny wpływ elektrostymulacji na jakość chodu i poprawę motoryki kończyn górnych [1]. Elektrostymulacja, jako jedna z form fizykoterapii, nie może być samodzielną formą rehabilitacji, ale stanowi doskonałe wsparcie dla innych metod – badania potwierdzają, że terapia wzbogacona o elektrostymulację wykazuje wyższą skuteczność [2].

Szczególnie korzystna wydaje się funkcjonalna stymulacja elektryczna (FES), która pobudza skurcz kilku mięśni w sposób zorganizowany, wspomagając wykonywanie złożonych ruchów. Jeśli stymulacja ta jest wyzwalana przez sygnały EMG, możemy w większym stopniu zaangażować pacjenta – impuls będzie wówczas wspierał ruch, a nie wykonywał go poprzez bierne mięśnie, niezależnie od OUN. Coraz częściej zwraca się uwagę na możliwości takich ćwiczeń wspomagających plastyczność mózgu [3]. Dodatkowo, korzystanie z odczytów EMG może być motywujące dla pacjenta, gdy urządzenie wskazuje aktywność mięśni bez widocznego skurczu.

Większość dostępnych na rynku urządzeń do elektrostymulacji mięśni wykorzystuje predefiniowane programy oparte na badaniach i testach. Pozwala to na stosowanie tej formy terapii nawet samodzielnie w domu przez pacjenta w ramach telemedycyny. Jest to doskonały sposób na podtrzymanie efektów terapii pomiędzy cyklami fizjoterapii lub gdy pacjent przez jakiś czas nie może w nich uczestniczyć.

Z pewnością warto rozważyć wprowadzenie elektrostymulacji do terapii pacjentów po udarze mózgu. Urządzenia oferują coraz większe możliwości przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Pacjenci na ogół tolerują, a nawet lubią zabiegi elektrostymulacji, co może dodatkowo wspierać proces rehabilitacji.

  1. Functional Electrical Stimulation Improves Activity After Stroke: A Systematic Review With Meta-Analysis; Howlett OA, Lannin NA, Ada L, McKinstry C
  2. Effectiveness of upper limb functional electrical stimulation after stroke for the improvement of activities of daily living and motor function: a systematic review and meta-analysis
  3. Rewiring the Lesioned Brain: Electrical Stimulation for Post-Stroke Motor Restoration; Bao S, Khan A, Song R, Tonga RK
1390 782 EGZOTech - Empowering physiotherapy