Propriocepcja pozycja widoczna i ukryta

Z listy treningów wybierz ćwiczenie “Propriocepcja – pozycja widoczna” i “Propriocepcja – pozycja ukryta” – jest to ćwiczenie, w którym pacjent ma za zadanie znaleźć się w niebieskim polu i utrzymać tę pozycję przez zadany czas. Przejdź do ustawień. Wykonaj procedurę odciążenia. Ustaw i potwierdź zakres ruchu. W zakładce “Informacje o treningu” możesz wpisać pozycję pacjenta lub wybrać ją z listy. W ostatniej zakładce po lewej stronie, ustaw czas treningu, czas utrzymania pozycji, rozmiar pozycji docelowej oraz minimalną i maksymalną zmianę pozycji docelowej w trakcie ćwiczenia. Kliknij “START”. Aby przejść z pierwszego ćwiczenia do drugiego, kliknij strzałkę. W pierwszym ćwiczeniu aktualna pozycja pacjenta jest widoczna (czerwona strzałka), w drugim ćwiczeniu jest ukryta (brak czerwonej strzałki). Trening możesz zakończyć przed czasem za pomocą przycisku “x”.

Wyszukaj interesujący Cię temat

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wybierz swoją kategorię