Izometryczna gra EMG (Space Shooter)

Z listy ćwiczeń wybierz “Izometryczne gry EMG” – są to gry, kontrolowane poprzez EMG. W zakładce “Informacje o treningu” możesz wpisać pozycję pacjenta i nazwę trenowanego mięśnia lub wybrać obie pozycje z listy. W ostatniej zakładce po lewej stronie, wybierz grę “Space Shooter”, jej poziom oraz kanał EMG, który jest podpięty do trenowanego mięśnia. Kliknij “START”. Przejdziesz do ekranu kalibracji. Kliknij “Rozpocznij”. Poproś pacjenta, aby napiął dany mięsień. Kliknij “Zakończ” kalibrację. Automatycznie przejdziesz do ekranu gry. Pacjent kontroluje statek kosmiczny poprzez aktywację i rozluźnienie mięśnia. Celem gry jest zbieranie gwiazdek, unikanie asteroidów lub strzelanie do obcych statków. Grę można zakończyć przed czasem klikając na przycisk “Pauza” w prawym dolnym rogu.

Wyszukaj interesujący Cię temat

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wybierz swoją kategorię