OCENA I TERAPIA

Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki w środowisku wirtualnym.


OCENA I DIAGNOSTYKA

Możliwości EvolvRehab

System jest używany na całym świecie w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i domowych. Obejmuje programy dla pacjentów z różnymi schorzeniami i zakresami ruchu. System jest używany na całym świecie w szpitalach, ambulatoriach i warunkach domowych. Zawiera programy dla pacjentów z różnymi schorzeniami i zakresami ruchu.

Fizjoterapia Riablo

Co zawiera zestaw EvolvRehab?

  • Moduł oceny umożliwiający śledzenie postępów pacjenta w czasie.
    Zestaw ćwiczeń terapeutycznych w formie gier rehabilitacyjnych, które można dostosować do potrzeb każdego pacjenta w oparciu o jego poziom sprawności fizycznej.
    Spersonalizowane sesje szkoleniowe prowadzone przez wirtualnego trenera, przekazujące uczestnikom informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.
    W terapii ręki ćwiczenia obejmują zgięcie, wyprost i odwiedzenie palców, a także zgięcie promieniowe i łokciowe nadgarstka.

Zamów zestaw rehabilitacyjny EvolvRehab

Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki w środowisku wirtualnym.