EUROPEAN UNION GRANTS

EGZOTech's EUROPEAN UNION GRANTS

EGZOTech is a SME enterprize located in Poland, an EU member state. EGZOTech is active in medical device research and development aimed at neurorehabilitation, neurology, physiotherapy, occupational therapy and more.

With that, EGZOTech is focused on product, market and operational innovation on a worldwide scale and therfore is actively involved in variuos grants from the European Union. You can find more information on the grants we are actively involved in as well as completed onces below.

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO ROBOTA DO ZAUTOMATYZOWANEJ NEUROREHABILITACJI DŁONI I TERAPII ZAJĘCIOWEJ WYKORZYSTUJĄCEGO ELEKTROMIOGRAFIĘ

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1859/20
Wartość projektu: 9 522 128,72 zł
Wartość dofinansowania: 6 888 073,78 zł

Celem projektu jest opracowanie nowego, innowacyjnego urządzenia – robota do zautomatyzowanej neurorehabilitacji i terapii zajęciowej dłoni wykorzystującego elektromiografię.

Urządzenie będzie umożliwiało diagnostykę siły mięśniowej, unerwienia, aktywności nerwowo-mięśniowej oraz terapię dostosowaną do znaczących niedowładów wynikających z objawów zaburzeń neurologicznych. Robot będący rezultatem projektu będzie automatyzował pracę terapeuty, będzie mógł być stosowany w przez pacjenta w domu i ośrodku zdrowia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ SZYNY REHABILITACYJNEJ KOŃCZYN DOLNYCH DLA PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH WYKORZYSTUJĄCEJ ELEKTROMIOGRAFIĘ I ELEKTROSTYMULACJĘ

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0855/20
Wartość projektu: 7 394 105,68 zł
Wartość dofinansowania: 5 332 070,11 zł

Celem projektu jest opracowanie nowego, innowacyjnego urządzenia – szyny rehabilitacyjnej kończyn dolnych dla pacjentów neurologicznych i ortopedycznych – wykorzystującej elektromiografię i elektrostymulację.

Urządzenie będzie wyróżniać się wspomaganiem ruchu pacjenta na podstawie wykrytej intencji ruchu poprzez pomiary elektrycznej aktywności mięśni – elektromiografię. Poza automatyzacją pracy terapeuty, szyna będzie dostosowana do prowadzenia telerehabilitacji u pacjenta w domu, bezpośrednio odpowiadając na potrzeby pacjentów w czasie pandemii COVID-19. Wdrożenie zaplanowano w szczególności na rynku EU, USA oraz APAC.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

INNOWACYJNY SYSTEM MONITOROWANIA DOBROSTANU PŁODU WYKORZYSTUJĄCEGO BIOPOMIARY

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1216/20
Wartość projektu: 3 990 097,50 zł
Wartość dofinansowania: 2 941 793,25 zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusów, w tym COVID-19 poprzez opracowanie nowego, innowacyjnego urządzenia telemedycznego do monitorowania dobrostanu płodu na podstawie biopomiarów: tętna płodu i matki (elektrokardiograficznie) oraz skurczów macicy (elektromiograficznie). Rezultat projektu pozwoli na świadczenie zabiegów monitorowania płodu w środowisku domowym oraz w warunkach stacjonarnego oddziału położniczego, ograniczając bezpośredni kontakt.

System do monitorowania płodu wyróżniać się będzie możliwością dostarczenia wysokiej jakości danych dotyczących tętna płodu, tętna matki oraz skurczów macicy, również w przypadku ciąży mnogiej. W celu zapewnienia najwyższej jakości danych MHR, UA oraz FHR dla ciąży mnogiej, opracowany zostanie algorytm wyizolowania ich z pozyskanego biopomiaru.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka – Koronawirusy.

PROJEKT „OPRACOWANIE TERAPEUTYCZNO – DIAGNOSTYCZNYCH URZĄDZEŃ DOPOCHWOWYCH I DOODBYTNICZYCH DO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU LUB KAŁU Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROMIOGRAFII I ELEKTROSTYMULACJI” REALIZOWANY JEST W RAMACH UMOWY UDA- RPSL.01.02.00-24-047B/19-00.

Wartość projektu: 4 264 941,46 zł
Wartość dofinansowania: 3 075 629,77 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem prac badawczych w projekcie jest stworzenie urządzenia do terapii mięśni dna miednicy do wykorzystania w telerehabilitacji, charakteryzującego się bezprzewodowym połączeniem z urządzeniem mobilnym, prostotą obsługi i dopasowaniem kształtem i rozmiarem do potrzeb pacjenta, niskim kosztem produkcji skutkującym niską ceną dla użytkownika końcowego oraz zdalnym monitorowaniem terapii przez fizjoterapeutę.

Planowane efekty projektu:
– powstanie innowacyjnej sondy do terapii dna miednicy;
– rozwój sektora urządzeń medycznych;
– wzrost nakładów na działalność B+R beneficjenta;
– wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym;
– wzrost innowacyjności.

PROJEKT „ PROMOCJA PRODUKTÓW EGZOTECH NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH” REALIZOWANY JEST W RAMACH UMOWY UDA-RPSL.03.05.03-24-033G/19-00.

Wartość projektu: 362 550,00 zł
Wartość dofinansowania: 181 275,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował udział w kluczowych międzynarodowych wydarzeniach targowych, co pozwoli na zdobycie nowych rynków i zwiększenie ilości kontraktów handlowych.

PROJEKT „ PROMOCJA POLSKICH MAREK PRODUKTOWYCH: LUNA EMG I STELLA.BIO” REALIZOWANY JEST W RAMACH UMOWY POIR.03.03.03-24-0035/19-00.

Wartość projektu: 396 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 337 195,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt ma na celu zwiększyć świadomości marek produktów Luna EMG i Stella BIO, co przełoży się bezpośrednio na jakość rehabilitacji światowej, a przez to także na przychód Wnioskodawcy. W związku z realizacją niniejszego projektu Wnioskodawca zamierza zwiększyć zasięg i rozpoznawalność swoich marek na takich rynkach jak azjatycki (w tym Azja pd. oraz Bliski Wschód) oraz amerykański.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE METHODS OF AUTOMATIC DIAGNOSTICS AND REHABILITATION USING ROBOTS AND BIOELECTRIC MEASUREMENTS POIR.01.01.01-00-2077/15

Beneficiary: EGZOTech Sp. z o.o.
EU subsidy: 8 770 878,62 PLN

The goal of this project is to produce new methods and technologies in order to automate process of diagnostics and physiotherapy for patients with neuromuscular diseases. During the execution of this project, new major technologies will be developed, especially connected with artificial intelligence, personalization and novel use of robots and devices in any clinical setting.

The purpose of the proposed technology is to empower rehabilitation doctors, neurologists, orthopaedists and physiotherapists in their daily activities with patients and provide consistent and comparable results. The deficits of those specialists lowers the quality of healthcare (the deficit of physiotherapists will reach 50 000 jobs in the UE in 2020 according to the European Commission).

The problems addressed by this project are extremely important, because every human and the society as a whole is dependent on health. Furthermore the developed technology is innovative on the scale of the world and may change healthcare forever.

PROJECT EGZOEMG - THE DEVELOPMENT OF AN EMG DRIVEN REHABILITATION ROBOT AND COMPANY POIE 3.1.0

Beneficiary: EGZOTech Sp. z o.o.
EU subsidy: €200 000

The goal of this project was to establish EGZOTech Sp. z o.o. as a polish SME and start the development of EgzoEMG (a rehabilitation robot that will eventually become Luna EMG). The end goal of this project was to validate the market need for EgzoEMG, develop and certify the device according to 93/42/EEC EU directive, get the CE marking as a medical device and enter the EU market. This project was considered as a seed equity investment by JCI Venture Sp. z o.o. which operated under the PO IE EU grant.

This project was completed successfuly in 2015, when Luna EMG reached it’s CE certification.

Art Director

Jelanee Uwaezuoke

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas varius tortor nibh, sit amet tempor nibh finibus et. Aenean eu enim justo. Vestibulum aliquam hendrerit molestie. Mauris malesuada nisi sit amet.

Developer

Cvita Doleschall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas varius tortor nibh, sit amet tempor nibh finibus et. Aenean eu enim justo. Vestibulum aliquam hendrerit molestie. Mauris malesuada nisi sit amet.

Manager

Leonardo Oliveira

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas varius tortor nibh, sit amet tempor nibh finibus et. Aenean eu enim justo. Vestibulum aliquam hendrerit molestie. Mauris malesuada nisi sit amet.